Karijera

Advokat SLAVICA GRAHOVAC rodjena je 1959. godine u Beogradu, Srbija u porodici imućnih roditelja gde je otac bio pravnik, vojno lice.
Kada je 1981. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku anglistike upìsala je Pravni fakultet u Beogradu i počela da saradjuje sa kancelarijom poznatog advokata, krivičara, Veljka Guberine kao saradnik i PR. Kada je advokat Guberina pozvan da brani osumnjičene za ratne zločine pred Haškim tribunalom, Slavica Grahovac je u njegovom branilačkom timu bila istražitelj u predmetima ‘Logor Omarska’, Mladjo Radić i u predmetu Kremenović-Erdemovič, gde je kancelarija vodila odbranu Kremenovića, a kasnije je u okviru branilačkog tima američkog advokata srpskog porekla, Dušana Vučićevića kao istražitelj bila u predmetu Milana Kovačevića (Prijedor) i Kolundžije (Prijedor).
Pripravnički staž završila je kod advokata Milutina Trininića uz stalnu saradnju sa advokatom Veljkom Guberinom. Pravosudni ispit položila je 2006. godine i otvorila svoju kancelariju iste godine. Kancelarija se danas bavi primarno krivičnim pravom ali i na ostalim granama prava, kao što su građansko, privredno, međunarodno, bolje reći u stanju je da pruži kompletnu uslugu klijentima.
Advokat Slavica Grahovac je uz vodjenje kancelarije nastavila sa profesionalnim usavršavanjem, te je završila obuku za zastupanje maloletnih lica u krivičnim postupcima, bila je učesnik seminara za medijaciju pri AK Sribije.
Na specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka pod mentorstvom prof. dr Miroljuba Jevtića stekla je zvanje stručnjaka za verske zajednice, a pod mentorstvom prof. dr Dragana Simeunovića takodje na Fakultetu političkih nauka pohadjala je specijalističke master studije Terorizam i organizovani kriminal.
Član je IBSSA (‘The International Bodyguard Security Services Association) koja radi pod partonatom britanske krune iz Budimpešte i Brisela, Italijansko-srpske privredne komore, Britansko-srpske privredne komore, Urduženja književnika Srbije….kao i drugih prestižnih naših i svetskih organizacija.
Izmedju ostalog Slavica Grahovac je 1981. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za anglistiku: engleski jezik i književnost. Drugi jezik za vreme studija bio je nemački. Pored ovih jezika, u detinjstvu, učila je ruski a kasnije i španski jezik koje je usavršavala za vreme studija na Filološkom fakultetu. Diplomirala je i dobila akademsko zvanje diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Završila je sve obuke za naučnog i stručnog prevodioca i član je svih strukovnih udruženja u oblasti prevodilaštva a ujedno je i stalni sudski prebvodilac za engleski, nemački, španski i ruski jezik. Član je Undruženja naučnih i stručnih prevodilaca a s obzirom da je kao vrlo mlada osoba, zaradjujući za džeparac, izvanredno pisala i bavila se istraživačkim novinarstvom a za sobom ima desetak napisanih i više prevedenih knjiga, član je Unruženja noviara Srbije. Saradjivala je sa ‘Politikom’, ‘Večernjim novostima’, ‘Reporterom’, ‘Glasom javnosti’, kao i mnogim stranim nedeljnicima kao što su ‘The Voice of Canadian Serbs’, londonska ‘Iskra’,
Pisac je političkih analiza, tekstova u tom smislu po raznim domaćim i stranim novinama i medijima a po pitanju raznih aspekata života sa posebnim osvrtom na položaj Srbije. Autor je i koautor mnogih knjiga i to iz pravne prakse: “To sam rekao” koautor sa advokatom Gubeirnom, “Reagovanja”, “Branio sam…1, 2, 3 , 4 i 5”, ‘Svedok istorije’ 2006 “Na putevima pravde”, koautor sa advokatom Guberinom, urednik i prevodilac mnogih knjiga kao što su “Memoari Konstantina Fotića”, “Srbija, Nikola Pašić i Jugoslavija, “ Priče iz Bosne” Novaka Todorovića, autor 2010 SRPSKA DRAMA, 2012 SRPSKA DRAMA prošireno i dopunjeno izdanje, u pripremi VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI I TERORIZAM itd. U pratnji advokata Veljka Guberine obišla je Australiju, Kanadu, Evropu… svet.