Krivični postupak
Zaprećena kazna Odbrana i pristup
Sastav podneska
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca - sa 1 započetim satom pripada i za saslušanje u policiji prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred oup Zastupanje oštećenog odložen pretres razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoruPoverljiv razgovor sa osumnjičenim prijem rešenja o zadržavanju - sa 1 započetim satom Žalba okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi.Ponavljanje postupka zaštita zakonitosti Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka Ostali podnesci
do 3 godine 18.000,00 RSD 9.750,00 RSD 33.000,00 RSD 16.500,00 RSD 8.250,00 RSD
od 3 do 5 godina 24.000,00 RSD 12.750,00 RSD 45.000,00 RSD 22.500,00 RSD 11.250,00 RSD
od 5 do 10 godina 31.500,00 RSD 16.500,00 RSD 60.000,00 RSD 30.000,00 RSD 15.000,00 RSD
od 10 do 15 godina 46.500,00 RSD 24.000,00 RSD 90.000,00 RSD 45.000,00 RSD 22.500,00 RSD
preko 15 godina 61.500,00 RSD 31.500,00 RSD 120.000,00 RSD 60.000,00 RSD 30.000,00 RSD
postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
vrsta spora sastav podneska zastupanje i pristup
podnesak žalba ročište odloženo
smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (zopii i porodični i ostali), upis u apr 16.500,00 RSD 33.000,00 RSD 18.000,00 RSD 9.750,00 RSD
postupci pred državnim organima ostali 19.500,00 RSD 39.000,00 RSD 21.000,00 RSD 11.250,00 RSD
službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi os 22.500,00 RSD 45.000,00 RSD 24.000,00 RSD 12.750,00 RSD
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred ps 25.500,00 RSD 54.000,00 RSD 27.000,00 RSD 14.250,00 RSD
zakonsko izdržavanje 6.000,00 RSD 12.000,00 RSD 7.500,00 RSD 4.500,00 RSD
vršenje roditeljskog prava 11.250,00 RSD 22.500,00 RSD 12.750,00 RSD 7.125,00 RSD
privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi vs 30.000,00 RSD 60.000,00 RSD 31.500,00 RSD 16.500,00 RSD
ostali sporovi pred upravnim sudom 36.000,00 RSD 72.000,00 RSD 37.500,00 RSD 19.500,00 RSD
autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 RSD 90.000,00 RSD 46.500,00 RSD 24.000,00 RSD
postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)
vrednost u dinarima sastav podneska zastupanje i pristup
podnesak žalba ročište odloženo1/2 podneska+1.500,00 RSD
-450.000,00 RSD 6.000,00 RSD 12.000,00 RSD 7.500,00 RSD 4.500,00 RSD
450.000,01
750.000,00 RSD
9.000,00 RSD 18.000,00 RSD 10.500,00 RSD 6.000,00 RSD
750.000,01
1.500.000,00 RSD
11.250,00 RSD 22.500,00 RSD 12.750,00 RSD 7.125,00 RSD
1.500.000,01
3.000.000,00 RSD
16.500,00 RSD 33.000,00 RSD 18.000,00 RSD 9.750,00 RSD
3.000.000,01
6.000.000,00 RSD
22.500,00 RSD 45.000,00 RSD 24.000,00 RSD 12.750,00 RSD
6.000.000,01
12.000.000,00 RSD
30.000,00 RSD 60.000,00 RSD 31.500,00 RSD 16.500,00 RSD
12.000.000,01
24.000.000,00 RSD
37.500,00 RSD 78.000,00 RSD 39.000,00 RSD 20.250,00 RSD
24.000.000,01
48.000.000,00 RSD
45.000,00 RSD 90.000,00 RSD 46.500,00 RSD 24.000,00 RSD
od 48.000.000,01 RSD do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od45.000,00 RSD se uvećava zapo 30,00 RSD 45.000,00 RSD + po 30,00 RSD podnesak + 100 % 45.000,00 RSD+ po 30 RSD+ 1.500,00 RSD 1/2 podneska + 1.500,00 RSD
od 120.000.000,01 RSD do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od52.200,00 RSD se uvećava zapo 30,00 RSD 52.200,00 RSD+ po 30,00 RSD podnesak+ 100 % 52.200,00 RSD+ po 30 RSD+ 1.500,00 RSD 1/2 podneska>+ 1.500,00 RSD
preko 300.000.000,01 na započetih4.500.000,00 dinara nagrada od 58.200,00 RSD se uvećava zapo 30,00 RSD 58.200,00 RSD + po 30,00 RSDmaksimalnodo 88.200,00 podnesak+ 100 % 58.200,00 RSD + po 30 RSDmaksimalnodo 88.200,00+ 1.500,00 RSD 1/2 podneska+ 1.500,00 RSD
posebna pravila tarifiranja advokatskih usluga
neprocenjivi ugovori i opšti akti - vrste ugovora i iznos nagrade u din.
ugovor ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akti 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica 19.500,00
punomoć 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
ugovor o posluzi 16.500,00
ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica 25.500,00
opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 37.500,00
advokatski pravni savetiattorney lawyer legal adviceusmeni advokatski pravni savet 50% spokenattorney legal advice50%pismeni advokatski pravni savet 100%written attorney legal advice 100%od redovnog tarifnog brojafrom regular tariff number
ugovori i opšti akti 1,5 % od vrednosti predmeta ugovora ili primena tarifnog broja 13
advokatske opomene pred utuženje i druge 50% od tarifnog broja
pregled i razmatranje spisa - dokumentacije od strane advokata50% od redovnog tarifnog broja
pregled zemljišnih i drugih knjiga, sudski izvodi, prepisi,klauzule pravosnažnosti i izvršnosti, drugi raznovrsni izvodi potvrde itd.20% od redovnog tarifnog broja
započeti sat - konsultativni sastanak - konferencije 1.500,00 dinara
dopisi 3.000,00 dinara
zastupanje više stranaka od strane jednog advokataza svaku novu strankudodatnih +50%
advokat i klijent mogu zaključiti sporazum o besplatnom zastupanju odnosno sporazum kojim se klijent obavezuje da advokatu isplati do 30% od ukupnogiznosa naplaćenog u spornom predmetu odnosno iznosa koji klijentubude isplaćen od suprotne strane itd.
>napominjemo da je ovo zvanična nova advokatska tarifa u republici srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz. kompletan tekst advokatsketarife republike srbije i celovita pravila naplate advokatskih usluga možete pronaći na internetu i upoznati se sa svim pravilimaoko naplatei tarifiranjaadvokatskih uslugana teritoriji republike srbije.